ลีกของสหรัฐในละตินอเมริกาประชาชน

LULAC เป็นที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดละตินองค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศสหรัฐอเมริกา LULAC มีจุดมุ่งหมายเพื่อความก้าวหน้าของสภาพเศรษฐกิจที่สำเร็จการศึกษาอิทธิพลทางการเมืองที่อยู่อาศัยสุขภาพและสิทธิมนุษยชนของประชากรฮิสแปของประเทศสหรัฐอเมริกา

เว็บไซต์:

http://lulac.org/about/mission/~~V

กิจกรรมที่กำลังจะ

  1. เมษายน
    30
    จันทร์

    1. ตรวจคนเข้าเมืองการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมาย
ดูปฏิทิน»

ติดต่อเรา