การประชุมผู้นำว่าด้วยสิทธิทางแพ่ง

การประชุมผู้นำเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชนเป็นรัฐบาลเรียกเก็บโดยสมาชิกมีความหลากหลายกว่า 200 องค์กรระดับชาติเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิทางแพ่งและมนุษย์ของทุกคนในประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการสนับสนุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งที่กำหนดเป้​​าหมายการประชุมผู้นำการทำงานไปสู่​​เป้าหมายของสังคมเปิดกว้างมากขึ้นและเพียง - อเมริกาดีเท่าอุดมคติของตน

เว็บไซต์:

http://www.civilrights.org

ติดต่อเรา