LatinoJustice กลาโหมเปอร์โตริโกกฎหมายและกองทุนการศึกษา

การใช้อำนาจของกฎหมายร่วมกับการศึกษาและการสนับสนุน, PRLDEF LatinoJustice ปกป้องโอกาสสำหรับ Latinos ทั้งหมดจะประสบความสำเร็จในการทำงานและโรงเรียนเติมเต็มความฝันของพวกเขาและรักษาครอบครัวและชุมชนของพวกเขา การทำงานของ PRLDEF LatinoJustice อย่างเต็มที่รวบรวมความหลากหลายของชุมชนละติน - โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสี่ยงที่สุด - ผู้อพยพใหม่และยากจน งาน PRLDEF LatinoJustice ของโลกไซเบอร์สามแนวทาง - การปกป้องสิทธิพลเมืองปลูกฝังผู้นำลาตินและการเพิ่มส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชนสิทธิลาติน

เว็บไซต์:

http://latinojustice.org/~~V

ติดต่อเรา