ละตินอเมริกาสมาคมการศึกษา (Lasa)

Lasa เป็นสมาคมวิชาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับบุคคลและสถาบันที่ร่วมในการศึกษาของละตินอเมริกา กว่า 5,500 คน, ร้อยละสามสิบของผู้ที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา, Lasa เป็นหนึ่งสมาคมที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในละตินอเมริกาจากทุกสาขาอาชีพและความพยายามที่หลากหลายทั่วโลก

การเชื่อมโยงเว็บไซต์: http://lasa.international.pitt.edu/

ติดต่อเรา