วารสารของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศและบูรณาการ

30 ตุลาคม 2011 - ความเห็นยังไม่มี . โพสต์โดย ใน ลิงค์จากภายนอก .

วารสารของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศและบูรณาการ (JIMI) เป็นสหสาขาวิชาชีพ peer-reviewed วารสารวิชาการที่มีการเผยแพร่เอกสารงานวิจัยเดิมการอภิปรายนโยบายและความคิดเห็นจากหนังสือที่เสริมสร้างความเข้าใจของคนเข้าเมืองตั้งถิ่นฐานและบูรณาการและการที่นำไปสู่​​การพัฒนานโยบาย

http://www.springerlink.com/content/1874-6365

ติดต่อเรา