เด็กอพยพ

30 ตุลาคม 2011 - ความเห็นยังไม่มี . โพสต์โดย ใน ลิงค์จากภายนอก .

ปรินซ์ตัน: อนาคตของปริมาณการล่าสุดเด็ก, เด็กผู้อพยพ, ที่มีการจัดข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเด็กในครอบครัวผู้อพยพในประเทศสหรัฐอเมริกาและให้คำแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดี

ติดต่อเรา