องค์กร

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อบางส่วนขององค์กรระดับชาติที่เน้นในประเด็นที่บูรณาการอพยพ

ทางการเมือง

การทำงานของประชากร / การจ้างงาน

ด้านกฎหมาย

สิทธิพลเมือง

สุขภาพ

เบ็ดเตล็ด

^ ขึ้นไปข้างบน

ติดต่อเรา