นิวแมน ดร. Kathe

พฤศจิกายน 3, 2011 - ความเห็นยังไม่มี . โพสต์โดย ใน คณะในเครือ .

Kathe Newman

นิวแมน Kathe

ดร. Kathe นิวแมนกับงานวางศิลาฤกษ์ของเธอในการยึดสังหาริมทรัพย์วิกฤติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่มีต่อชุมชนของสีในบริเวณใกล้เคียงและนวร์ก, มาถึง RIIM ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นนักวิจัยและความสัมพันธ์ที่กว้างขวางกับ CBOs ทั่วรัฐ เป็นผู้วางแผนในเมืองเธอยังมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของชุมชนผู้อพยพ

ติดต่อเรา