บำรุงชุมชนสเปน

ซีเอ็นซีเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรการให้บริการของมนุษย์ให้แก่บุคคลในความต้องการจากกลุ่มเชื้อชาติและชาติพันธุ์ทั้งหมด บุคคลที่ช่วยเหลือซีเอ็นซีจะกลายเป็นสะพานพึ่งตนเองและสร้างความหลากหลายในชุมชนของอเมริกา

เว็บไซต์:

http://www.cnc.org/mission.php

กิจกรรมที่กำลังจะ

 1. กุมภาพันธ์
  7
  อังคาร

  1. นิทรรศการ น. 4:30: รูปภาพของการสูญเสียและหน่วยความจำ: ภาพวาดโดย Magda Luccioni
 2. ทำลาย
  14
  แต่งงาน

  1. IRS ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไม่แสวงหาผลกำไรสำหรับขนาดเล็กและขนาดกลาง 501 (c) (3) 's
ดูปฏิทิน»

ติดต่อเรา