พันธมิตรอเมริกัน

เอเชียนอเมริกันพันธมิตรเป็นองค์กรที่อุทิศตนเพื่อแจ้งและให้คำปรึกษาชาวอเมริกันเอเชียในทางของพวกเขาไปฝันแบบอเมริกัน จะให้ข่าวและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับปัญหาทางธุรกิจการเมืองกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลตามกฎหมายประกันสังคม, อสังหาริมทรัพย์, การศึกษาและข้อมูลทุนการศึกษา มันจะแจ้งให้ชาวอเมริกันในเอเชียเกี่ยวกับปัญหาของชุมชน, ประกันสุขภาพและองค์กรที่ช่วยในการแก้ปัญหาเหล​​่านั้น

เว็บไซต์:

http://www.asianamericanalliance.com/Education.html~~V

กิจกรรมที่กำลังจะ

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะ

ดูปฏิทิน»

ติดต่อเรา