แอนนี่มูลนิธิอีเคซี่ย์

แอนนี่อีเคซี่ย์มูลนิธิเป็นองค์กรการกุศลเอกชนทุ่มเทที่จะช่วยสร้างฟิวเจอร์ดีสำหรับเด็กด้อยโอกาสในประเทศสหรัฐอเมริกา ภารกิจหลักของมูลนิธิคือการส่งเสริมให้เกิดนโยบายสาธารณะการปฏิรูปมนุษย์ที่ให้บริการและชุมชนสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบสนองความต้องการของเด็กที่มีช่องโหว่ของวันนี้และครอบครัว ในการแสวงหาเป้าหมายนี้มูลนิธิทำให้ทุนที่จะช่วยให้เมืองรัฐและละแวกใกล้เคียงแฟชั่นนวัตกรรมมากขึ้นการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้

การเชื่อมโยงเว็บไซต์: http://www.aecf.org/~~V

ติดต่อเรา