สมาคมอเมริกันของครูของสเปนและโปรตุเกส (AATSP)

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1917 AATSP มีการส่งเสริมการศึกษาและการสอนของภาษาที่เกี่ยวข้องกับสเปน, รูโซ-บราซิล, และอื่น ๆ , วรรณกรรมและวัฒนธรรมในทุกระดับ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการและการสอน, AATSP ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและการศึกษาภาษาที่สองและให้การสนับสนุนโครงการที่จะสิ้นสุดที่

การเชื่อมโยงเว็บไซต์: http://www.aatsp.org/~~V

กิจกรรมที่กำลังจะ

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะ

ดูปฏิทิน»

ติดต่อเรา