โครงการสิทธิพลเรือนอเมริกันอพยพสหภาพเสรีภาพ '

โครงการสิทธิผู้อพยพสหภาพ 'มุ่งมั่นในการขยายตัวและการบังคับใช้เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนของประชาชนไม่ใช่เพื่อการต่อสู้และการเลือกปฏิบัติของรัฐและเอกชนต่อต้านผู้อพยพ

เว็บไซต์:

http://www.aclu.org/immigrants-rights/about-aclus-immigrants-rights-project

กิจกรรมที่กำลังจะ

 1. กุมภาพันธ์
  7
  อังคาร

  1. นิทรรศการ น. 4:30: รูปภาพของการสูญเสียและหน่วยความจำ: ภาพวาดโดย Magda Luccioni
 2. ทำลาย
  14
  แต่งงาน

  1. IRS ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไม่แสวงหาผลกำไรสำหรับขนาดเล็กและขนาดกลาง 501 (c) (3) 's
ดูปฏิทิน»

ติดต่อเรา