Rutgers Invandrade infrastruktur Maps [RIIM]

Rutgers Invandrade infrastruktur Maps [RIIM], en multi-steg, tvärvetenskapligt forskningsprojekt, använder kartor för att lägga ut geografi invandrare New Jersey. Ett team som baseras på Rutgers har byggt en inventering av de viktiga organisationer som invandrarna har skapat över hela Garden State. En mängd olika organisationer ingår i inventeringen.

Till exempel:

  • en Dominikanska politisk sammanslutning kör kandidater för ett kommunalval;
  • en haitisk social tjänst byrå insamling orkanen lättnad för transport tillbaka till detta land;
  • en koreansk handelskammare värd banketter för lokala handlarna;
  • en Latino medborgerligt koncern som erbjuder medborgarskap klasser.
RIIM samlar in data om den roll som lokala organisationer för att hjälpa oss att förstå vad som är känt om den roll av sektorn i processen för integrationen av invandrare.

Vardagliga, lokalt baserade organisationer CBOs) hjälper individer att bygga stabilitet, skapa ekonomiska vägar och mer allmänt, fastställa villkoren för sin egen existens i USA.

Beslutsfattare, forskare, förtroendevalda, advokater, finansiärer och invandrare själva har alla använt RIIM data.


Översättare

Kontakta oss