Dominikanska American National Roundtable

30 Oktober 2011 - inga kommentarer . Postad av i Civil Rights Resources .

Den dominikanska-American National Roundtable (DANR) är en opartisk och icke-vinstdrivande företag försöker att sammanföra de olika röster för alla människor av Dominikanska ursprung i USA. DANR är ett nationellt forum för analys, planering och åtgärder för att främja de pedagogiska, ekonomiska, juridiska, sociala, kulturella och politiska intressen Dominikanska amerikaner. Syftet är att säkerställa för USA dominikanerna fullt utnyttjande av de rättigheter och friheter som garanteras i konstitutionen av Förenta staterna.

Hemsida:

http://danr.org/~~V

Översättare

Kontakta oss