Pew hispanike Center

30 tetor 2011 - nuk ka komente . Postuar nga Uncategorized .

Hispanik Pew Center bën datasets nga secili prej anketave të saj në dispozicion të studiuesve falas. Qendra gjithashtu harton të dhëna për popullsinë latin dhe elektoratin, si dhe karakteristikat e saj demografike dhe shpërndarjen gjeografike. Karakteristikat e popullsisë të huaj të lindur në Shtetet e Bashkuara janë gjithashtu një fokus i punës së Qendrës.
Lidhja e internetit: http://pewhispanic.org/data/

Pew hispanike Center

30 tetor 2011 - nuk ka komente . Postuar nga lidhje të jashtme .

Pew hispanike Qendra siguron raporte hulumtuese që të përqëndrohet veçanërisht në tendencat e flukseve migratore, karakteristikat e popullsisë të huaj të lindur dhe qëndrimet ndaj çështjeve të politikave të imigracionit.

http://pewhispanic.org/topics/?TopicID=16

Na Kontaktoni