Ommead Iraninejad | Hulumtues

3 nëntor 2011 - nuk ka komente . Postuar nga Studjuesit .

Ommead Iraninejad

Ommead Iraninejad është një nxënës i vitit të dytë mjeshtër në Shkollën e Rutgers University së Menaxhimit dhe Marrëdhënieve të Punës. Interesat Ommead përfshijnë ligjin e punës, udhëheqje korporative, vlerësimin e performancës, e aftësi të kufizuara në vendin e punës dhe sjelljes organizative. Ommead është senatori për Shkollën e Menaxhimit dhe Marrëdhënieve të Punës.

Aktualisht, Ommead është i punësuar në Bordin Kombëtar të Marrëdhënieve të Punës, si pedagog në Terren. Ai është duke punuar për Këshillin e Përgjithshëm, nën mbikëqyrjen e Drejtorit Rajonal të Rajonit 2. Përveç kësaj, planet e ardhshëm Ommead përfshijnë ndjekjen e një PhD në Universitetin Rutgers.

Ngjarjet e ardhshme

Nuk ka ngjarje të ardhshme.

Shiko Kalendari »

Na Kontaktoni