Kombëtare Emigracioni Qendra Juridike

30 tetor 2011 - nuk ka komente . Postuar nga resurset ligjore .

NILC ka qenë i dedikuar për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të ardhura të ulëta emigrantëve dhe familjarët e tyre. Gjatë 30 viteve të fundit, NILC ka fituar një reputacion kombëtar si një ekspert kryesor mbi emigracionin, përfitimet publike, dhe ligjet e punësimit ndikojnë emigrantët dhe refugjatët. Njohuri të gjera NILC i një ndërveprimi të ndërlikuar midis statusit të emigrantëve ligjor dhe të drejtave të tyre sipas ligjeve të SHBA është një burim thelbësor për programet e ndihmës juridike, grupet e komunitetit dhe agjensitë e shërbimeve sociale në të gjithë vendin.

Faqja Personale:

http://www.nilc.org/index.htm

Na Kontaktoni