Punëtor National Day Organizimi i Rrjetit

Jan 7, 2012 - nuk ka komente . Postuar nga marrëdhënie pune .

NDLON përmirëson jetën e punëtorëve ditore në Shtetet e Bashkuara. Për këtë qëllim, NDLON punon për bashkimin dhe e forcon është organizata anëtare të jetë më strategjike dhe efikase në përpjekjet e tyre për të zhvilluar lidershipin, mobilizimin, organizimin dhe punëtorë në ditë në mënyrë që të mbrojë dhe për të zgjeruar punën e tyre civile dhe të drejtat e njeriut. NDLON nxit mjedise të sigurta shumë humane për punëtor ditë, burra dhe gra, për të fituar një jetesë, të kontribuojnë në shoqëri dhe të integrohen në komunitet.

Faqja Personale:

http://www.ndlon.org/~~V

Na Kontaktoni