Konferenca Udhëheqja për të Drejtat Civile

30 tetor 2011 - nuk ka komente . Postuar nga Burimeve të Drejtave Civile .

Konferenca Udhëheqja për të Drejtat Civile dhe njerëzore është një koalicion i ngarkuar nga anëtarësia e saj të larmishme të më shumë se 200 organizata kombëtare për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat civile dhe njerëzore të të gjithë personave në Shtetet e Bashkuara. Nëpërmjet avokim dhe sensibilizim ndaj votuesve në shënjestër, Konferenca Lidershipit punon në drejtim të qëllimit për një shoqëri më të hapur dhe vetëm - një Amerikë si të mirë si idealet e saj.

Faqja Personale:

http://www.civilrights.org

Na Kontaktoni