LatinoJustice Puerto Rican Legal Defense dhe Fondi Arsimi

30 tetor 2011 - nuk ka komente . Postuar nga resurset ligjore .

Duke përdorur fuqinë e ligjit së bashku me arsimin dhe avokimit, PRLDEF LatinoJustice mbron mundësi për të gjithë Latinët që të ketë sukses në punë dhe shkollë, të përmbushë ëndrrat e tyre, dhe të mbështetur familjet dhe komunitetet e tyre. Puna PRLDEF LatinoJustice e përqafon plotësisht diversitetin e komunitetit latin - sidomos më të rrezikuara - emigrantëve të rinj dhe të varfër. Puna PRLDEF LatinoJustice së përfshin tri parimet udhëzuese - mbrojtjen e të drejtave civile, kultivimin udhëheqësit latin dhe rritjen e pjesëmarrjes qytetare në kuadër të komunitetit latin të drejtave.

Faqja Personale:

http://latinojustice.org/~~V

Ngjarjet e ardhshme

 1. Shkurt
  7
  Tue

  1. EKSPOZITE 4:30 pm: Imazhet e humbjes dhe kujtesë të përbashkët: Piktura nga Magda Luccioni
 2. Mar
  14
  Martohem me

  1. Workshop IRS Music: Për 501 Vogla dhe të Mesme (c) (3) 's
Shiko Kalendari »

Na Kontaktoni