Hispanik Sistemi Arsimor Telekomunikacionit (HETS)

30 tetor 2011 - nuk ka komente . Postuar nga Resources Arsimit .

HETS është një konsorcium telekomunikacionit e kolegje dhe universitete në Shtetet e Bashkuara dhe Porto Riko. Misioni i saj është për të zgjeruar aksesin e hispanikëve në arsimin e lartë dhe mundësitë e trajnimit përmes telekomunikacionit arsimore dhe të mësuarit në distancë. HETS anëtar të lidheni me njëri-tjetrin përmes një diversitet të telekomunikacionit dhe informacionit teknologjive. Këto teknologji mund të përfshijnë C-band sistem HETS rrjetit satelitor ose video ngjeshur përmes linjave telefonike ose ISDN. Të gjitha institucionet anëtare të lidheni me njëri-tjetrin nëpërmjet internetit.

Lidhja e internetit: http://www.hets.org/~~V

Na Kontaktoni