Udhëkryq e Botës: New amerikanët në Middlesex County, NJ

Get the report in your inbox!

Të marrë raportin në kutinë tuaj!

Middlesex Qarkut ka numrin më të madh të emigrantëve 3rd midis qarqeve New Jersey. Ashtu si ardhurve në mbarë vendin, ata në qendër të New Jersey kryesisht jetojnë në periferi. Rreth gjysma janë aziatike. Latinët rangut të dytë.

Si të angazhuar civically fqinjët ata të përzënë e ekonomisë dhe gjallëroj kulturën.

Maps, tavolina, hartave dhe analizat e përcjell, në gjerësinë mundësitë dhe sfidat që një numër i madh i të ardhurve kanë sjellë në Middlesex Qarkut dhe në New Jersey në përgjithësi.

Lexoni këtë analizë të pabesueshme shkruar nga Dr Anastasia Mann sot!

Na Kontaktoni