Mbështetje CR

Shtetësia Rutgers thekson burimet e universitetit publik anije New Jersey për të përmbushur nevojat e pothuajse 500,000 Ligjore Banorët e Përhershëm të cilët bëjnë shtëpitë e tyre këtu.

Ne jemi duke kërkuar individë privatë, si dhe partnerë publikë dhe të korporatave për të zgjeruar këtë përpjekje.
Për të mësuar më shumë rreth asaj se si ju apo organizata juaj mund të bashkohet me këtë përpjekje, ju lutem telefononi Jennifer Bognár me 848-932-8262 ose email: jfbognar@rutgers.edu .

Përkthyes