Projekte

Si një "mendojnë dhe të bëjë" tank, EPID ka projektuar disa projekte kyçe që ndjek misionin e eksploruar atë me sfidat dhe mundësitë e natyrshme në Amerikë emigrante ..

Shtetësia Rutgers Maps Rutgers emigrantëve Infrastruktura