Dr Mara Sidney | Fakulteti Affiliate

3 nëntor 2011 - nuk ka komente . Postuar nga Shtabin .

Mara Sidney

Dr Mara Sidney është një shkencëtar i kalitur politik që sjell vite përvojë kërkimore në New Jersey, veçanërisht në Newark, ku ajo mëson. RIIM do të ketë dobi nga kontaktet e saj në nivelin bazë, si dhe njohuritë e saj në kontekstin e politikave brenda të cilit organizatat e emigrantëve veprojnë.

Na Kontaktoni