Aziatike Aleancës amerikan

30 tetor 2011 - nuk ka komente . Postuar nga Resources Arsimit .

Asian American Aleanca është një organizatë të përkushtuar për të informuar dhe këshilluar amerikanët aziatike në rrugën e tyre të ëndrrës amerikane. Ai ofron lajme dhe informacione të dobishme mbi çështjet e biznesit, politikës, ligjet e emigracionit të qeverisë, ligjet e sigurimeve shoqërore, pasurive të patundshme, arsim dhe informacion bursave. Ajo informon amerikanët aziatike në lidhje me çështjet e komuniteteve, sigurimet shëndetësore dhe organizatave që ndihmojnë në zgjidhjen e tyre.

Faqja Personale:

http://www.asianamericanalliance.com/Education.html~~V

Na Kontaktoni