Štipendiá pre študentov

Ďalej je uvedený zoznam dostupných štipendií študentom, bez ohľadu na ich postavenie prisťahovalca.

Môžu platiť ďalšie obmedzenia spôsobilosti. Obráťte sa jednotlivé inštitúcie pre viac informácií.


Ďalšie štipendijné príležitosti:

LUPE fond, as, 501c3 nezisková, ponúka štipendiá pre vysokoškolákov Latina v NJ.
Aplikácia je k dispozícii on-line na:

http://www.lupelatinasummit.com/application/LUPE-ScholarshipApplication-AUGUST-2012.pdf

Prekladateľ