Brookings Institute

30. októbra 2011 - žiadne pripomienky . Pridal vo vzdelávacích zdrojov .

Imigračný odborníci z Brookings Inštitútu skúmajú demografické, ekonomické, sociálne a politický dopad imigrácie v Spojených štátoch a po celom svete.

Webové stránky odkaz: http://www.brookings.edu/topics/immigration.aspx

Prekladateľ

Kontaktujte nás