Stypendia dla studentów

Poniżej znajduje się lista stypendiów dla studentów, niezależnie od ich statusu imigracyjnego.

Mogą obowiązywać inne ograniczenia kwalifikowalności. Skontaktuj się z poszczególnych instytucji uzyskać więcej informacji.


Inne możliwości stypendialne:

LUPE Fundusz, Inc, 501c3 non-profit, oferuje stypendia dla studentów Kolegium Latina w NJ.
Aplikacja jest dostępna w Internecie pod adresem:

http://www.lupelatinasummit.com/application/LUPE-ScholarshipApplication-AUGUST-2012.pdf

Tłumacz