Edukacja imigrantów, studentów, uchodźców, a uczących się języka angielskiego

30 października 2011 - no comments . Wysłany przez w zasobów edukacyjnych .

Wielkość ta zwraca uwagę na to, jak nauczyciele, zarówno na szczeblu podstawowych i średnich uczy, opowiadają się za, i uczyć się od io imigrantów studentów, dzieci imigrantów, ich rodzin, oraz uchodźców i ich rodzin, z których wielu również uczących się języka angielskiego. Wspólne dla wszystkich składek do tego tomu jest stanowisko, że wychowawcy i nauczyciele mogą podnieść poziom edukacji dla imigrantów, uchodźców i angielskich studentów uczących się języka.

Link: http://nsse-chicago.org/yearbooks.asp?cy=2010

Edukacja imigrantów, studentów, uchodźców, a uczących się języka angielskiego

30 października 2011 - no comments . Wysłany przez w zewnętrznych linków .

Edukacja imigrantów, studentów, uchodźców, a uczących się języka angielskiego
Wielkość ta zwraca uwagę, jak nauczyciele, zarówno na szczeblu podstawowych i średnich uczy, opowiadają się za, i uczyć się od io imigrantów studentów, dzieci imigrantów, ich rodzin, oraz uchodźców i ich rodzin, z których wielu również uczących się języka angielskiego. Wspólne dla wszystkich składek do tego tomu jest stanowisko, że wychowawcy i nauczyciele mogą podnieść poziom edukacji dla imigrantów, uchodźców i angielskich studentów uczących się języka.

http://nsse-chicago.org/yearbooks.asp?cy=2010

Tłumacz

Kontakt z nami