Pomoc CR

Obywatelstwo Rutgers korzysta z zasobów publicznych uczelni flagowej New Jersey, aby zaspokoić potrzeby niemal 500.000 stałemu rezydentowi, którzy tworzą swoje domy tutaj.

Obecnie poszukujemy osoby prywatne, jak i partnerów publicznych i przedsiębiorstw, aby rozwinąć ten wysiłek.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak można lub organizacja dołączyć ten wysiłek, zadzwoń pod 848-932-8262 Jennifer Bognar lub e-mail: jfbognar@rutgers.edu .

Tłumacz