Løse Amerikas Sysselsetting-baserte Innvandring Puzzle

30 oktober 2011 - kommentarer . Skrevet av i Eksterne lenker .

ACIP sin primer på sysselsetting basert innvandring gir en oversikt over systemet, samt detaljer om spesifikke innvandring temaer, tilby løsninger for reform som vil bidra til å skape amerikanske arbeidsplasser, styrke økonomien og bygge en konkurransedyktig amerikansk arbeidsstyrke.

http://www.acip.com/primer/

Oversetter

Kontakt oss