Pew Hispanic Center-

30 oktober 2011 - kommentarer . Skrevet av i Uncategorized .

Pew Hispanic Center gjør de datasett fra hver av sine undersøkelser som er tilgjengelige for forskere gratis. Senteret samler også data om Latino befolkningen og velgermassen, og dets demografiske kjennetegn og geografisk fordeling. Kjennetegn ved den utenlandsfødt befolkningen i USA er også et fokus på senterets arbeid.
Nettside link: http://pewhispanic.org/data/

Pew Hispanic Center-

30 oktober 2011 - kommentarer . Skrevet av i Eksterne lenker .

Pew Hispanic Center gir forskningsrapporter som fokuserer spesifikt på trender i migrasjonsstrømmene, karakteristika ved den utenlandsfødt befolkning og holdninger overfor innvandringspolitiske spørsmål.

http://pewhispanic.org/topics/?TopicID=16

Oversetter

Kontakt oss