Hispanic Association of Høyskoler og universiteter, (HACU)

30 oktober 2011 - kommentarer . Skrevet av i utdanning ressurser .

Den HACU er en nasjonal forening som representerer akkrediterte høgskoler og universiteter i USA, der spanske studenter utgjør minst 25 prosent av den totale student påmelding. HACU mål er å bringe sammen høgskoler og universiteter, skoler, bedrifter, statlige etater og enkeltpersoner å etablere partnerskap for: å fremme utviklingen av Hispanic-serving høyskoler og universiteter, bedre tilgang til og kvaliteten på postsecondary utdanningsmuligheter for Hispanic studenter; og møte til bedriftens behov, industrien og myndighetene gjennom utvikling og deling] av ressurser, informasjon og ekspertise.

Nettside link: http://www.hacu.net/hacu/default.asp

Oversetter

Kontakt oss