Utdanning, innvandrerelever, Flyktningetiltak Studenter og engelsk Learners

30 oktober 2011 - kommentarer . Skrevet av i utdanning ressurser .

Dette volumet trekker oppmerksomheten mot hvordan lærere på begge de elementære og videregående nivå undervise, argumentere for og lære av og om minoritetsspråklige elever, barn av innvandrere, deres familier og flyktninger og deres familier, mange av dem er også engelskspråklige elever. Felles for alle bidrag til dette volumet er det standpunkt at lærere og lærere kan forbedre utdanningen for innvandrer, flyktning, og engelsk språk elev studenter.

Nettside link: http://nsse-chicago.org/yearbooks.asp?cy=2010

Utdanning, innvandrerelever, Flyktningetiltak Studenter og engelsk Learners

30 oktober 2011 - kommentarer . Skrevet av i Eksterne lenker .

Utdanning, innvandrerelever, Flyktningetiltak Studenter og engelsk Learners
Dette volumet trekker oppmerksomheten mot hvordan lærere på begge de elementære og videregående nivå undervise, argumentere for og lære av og om minoritetsspråklige elever, barn av innvandrere, deres familier og flyktninger og deres familier, mange av dem er også engelskspråklige elever. Felles for alle bidrag til dette volumet er det standpunkt at lærere og lærere kan forbedre utdanningen for innvandrer, flyktning, og engelsk språk elev studenter.

http://nsse-chicago.org/yearbooks.asp?cy=2010

Oversetter

Kontakt oss