East Coast Asian American Student Union

30 oktober 2011 - kommentarer . Skrevet av i Civil Rights Resources .

ECAASU mål å inspirere, utdanne og styrke de som er interessert i Asian American saker. Det setter mål å styrke asiatiske amerikanske studentorganisasjoner gjennom intercollegiate kommunikasjon for å tjene de sosiale og pedagogiske behov asiatiske amerikanske studenter, for å fremme sosial likhet av minoriteter ved å eliminere fordommer og diskriminering, forsvare menneskerettigheter og sivile rettigheter, og bekjempelse av rasisme og hat forbrytelser av aktiviteter tillatt etter § 501 (c) (3) av koden; å oppmuntre asiatiske amerikanere til å delta i valgprosessen gjennom ikke-partisan og upartisk velgerregistrering, få-ut-av-stemme, og velgeropplæring stasjoner som er ikke begrenset til én valgperiode og er utført i mer enn fem stater, og å fremme samfunnsbyggende og gjensidig forståelse blant asiatiske amerikanere med forskjellige nasjonaliteter og alle mennesker av farge.

Nettside:

http://www.ecaasu.org/site/

Oversetter

Kontakt oss