Diverse

Grantmakers opptatt Innvandrere og flyktninger

6 november 2011 - ingen kommentarer. Skrevet av i Diverse .

GCIR er en nasjonal medlemsorganisasjon for finansiører som søker til: «Lær om aktuelle problemstillinger gjennom grundige analyser, forskningsrapporter og elektroniske data, verktøy og ressurser skreddersydd spesielt for grantmaker; kontakt med andre finansiører gjennom programmer, briefinger og konferanser som undersøke store innvandring trender og hvordan de påvirker ulike samfunn;. og samarbeide med grantmaking kolleger om strategier som styrker innvandrer-relaterte midler lokalt og nasjonalt "

Nettside:

http://www.gcir.org/~~V

Oversetter

Kontakt oss