Civil Rights Resources

American Civil Liberties Union Innvandreres Rights Project

30 oktober 2011 - ingen kommentarer. Skrevet av i Civil Rights Resources .

De ACLU Innvandreres Rights Project er dedikert til å utvide og håndheve de sivile friheter og sivile rettigheter av ikke-statsborgere og for å bekjempe offentlig og privat diskriminering mot innvandrere.

Nettside:

http://www.aclu.org/immigrants-rights/about-aclus-immigrants-rights-project

Oversetter

Kontakt oss