American Association of Teachers av spansk og portugisisk, (AATSP)

30 oktober 2011 - kommentarer . Skrevet av i utdanning ressurser .

Siden starten i 1917, har AATSP fremmet studiet og undervisning av hispanic, Luso-brasiliansk, og andre beslektede språk, litteratur og kulturer på alle nivåer. Gjennom en utveksling av pedagogisk og vitenskapelig informasjon, oppfordrer AATSP arv og andre språk studie og støtter prosjekter for å nå dette målet.

Nettside link: http://www.aatsp.org/~~V

Oversetter

Kontakt oss