Archive for september, 2011

Dr. David Tulloch | fakultet Affiliate

09.09.2011 - ingen kommentarer. Skrevet av i Staff .

David Tulloch

Dr. David Tulloch bringer inn kompetanse fra både landskapsarkitektur og geografiske informasjonssystemer. Han bringer hans geospatial perspektiv og visuell orientering for å hjelpe studere og kommunisere hvordan sosiale og geografiske realiteter skjærer gjennom hele prosjektet. Dette perspektivet gjør ham til en kritisk aktør til design og gjennomføring av RIIM både på kartlegging scenen og utenfor.

Lær mer om ham på hans nettside eller hans blogg .

Dr. Ulla Berg | fakultet Affiliate

09.09.2011 - ingen kommentarer. Skrevet av i Staff .

Dr. Ulla Berg

Dr. Ulla Berg er en antropolog som har gjennomført kvalitativ forskning på peruanske innvandrere til Paterson, med særlig vekt på vedlikehold av transnasjonale bånd, gjennom hjemmebanene foreninger og andre medierende organisasjoner. Dr. Berg har allerede bidratt til å forme prosjektets konturene.

Oversetter

Kontakt oss