Asia Amerika Perikatan

Oktober 30, 2011 - Tiada komen . Posted oleh dalam Sumber Pendidikan .

Asia Amerika perikatan adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk memaklumkan dan menasihati Amerika Asia dalam perjalanan kepada Dream Amerika mereka. Ia menyediakan berita dan maklumat yang berguna di isu-isu perniagaan, politik, undang-undang imigresen kerajaan, undang-undang keselamatan sosial, hartanah, pendidikan dan maklumat biasiswa. Ia memberitahu Amerika Asia mengenai isu-isu masyarakat, insurans kesihatan dan organisasi yang membantu dalam menyelesaikan mereka.

Laman web:

http://www.asianamericanalliance.com/Education.html~~V

Penterjemah

Hubungi Kami