American Association of Guru Sepanyol dan Portugis, (AATSP)

Oktober 30, 2011 - Tiada komen . Posted oleh dalam Sumber Pendidikan .

Sejak penubuhannya pada tahun 1917, AATSP telah dinaikkan pangkat kajian dan pengajaran bahasa Hispanik, Luso-Brazil, dan lain-lain kesusasteraan, yang berkaitan, dan budaya di semua peringkat. Melalui pertukaran maklumat pedagogi dan kesarjanaan, AATSP yang menggalakkan warisan dan belajar bahasa kedua dan menyokong projek-projek akhir itu.

Pautan laman web: http://www.aatsp.org/~~V

Penterjemah

Hubungi Kami