Стипендии за студентите

Ова е листа на стипендии за студенти, без оглед на нивниот имиграционен статус.

Може да се примени други ограничувања подобност. Контактирајте индивидуалните институции за повеќе информации.


Други можности за стипендии:

На Lupe фонд, Inc, 501c3 непрофитна, нуди стипендии за Латина колеџ Студентите во Њу Џерси.
Апликацијата е достапна на интернет на:

http://www.lupelatinasummit.com/application/LUPE-ScholarshipApplication-AUGUST-2012.pdf