Националниот ден работник Организирање мрежа

7 Јануари 2012 година - нема коментари . Напишано од во работните односи .

NDLON подобрува животите на ден работници во САД. За таа цел, NDLON работи да ги обедини и зајакнува е член организации да бидат повеќе стратешки и ефикасно во нивните напори да се развие лидерство, се мобилизираат, и да организираат ден работници со цел да се заштити и да ги прошират нивните граѓански, работничките и човековите права. NDLON поттикнува побезбедно похумани средини за надничар, и мажите и жените, за да заработи за живот, ќе придонесат за општеството, и да се интегрираат во заедницата.

Веб страна:

http://www.ndlon.org/~~V

Контакт