Водство на конференција за граѓански права

30 Октомври 2011 - нема коментари . Напишано од во граѓански права ресурси .

Водство на конференција за граѓански и човекови права е коалиција обвинет од страна на своите различни членство на повеќе од 200 национални организации за промовирање и заштита на граѓанските и човековите права на сите лица во САД. Преку застапување и доближување до насочени изборни единици, раководството конференција работи кон целта на повеќе отворени и само на општеството - Америка добра како и нејзината идеали.

Веб страна:

http://www.civilrights.org

Контакт