Трудот Советот за Латинска Америка унапредување

30 Октомври 2011 - нема коментари . Напишано од во работните односи .

LCLLA е национална шпанска синдикатот асоцијација претставуваат 1,4 милиони шпанска работа мажите и жените во 43 меѓународни унии во 45 поглавја во 17 држави и Порто Рико. LCLAA се стреми да постигне општествено достоинство, економски и политички правда, и повисок животен стандард за секој шпанска работник.

Веб страна:

http://www.lclaa.org/~~V

Контакт