LatinoJustice Порторико Правна одбрана и Фондот за образование

30 Октомври 2011 - нема коментари . Напишано од во правни ресурси .

Користење на силата на законот заедно со образованието и застапување, LatinoJustice PRLDEF штити можности за сите Латиноамериканците да се успее во работа и училиште, ги исполни своите соништа, и одржување на нивните семејства и заедници. Работа LatinoJustice PRLDEF на целосно го прифаќа разновидноста на латино заедница - особено на најранливите - нови имигранти и сиромашните. Работа LatinoJustice PRLDEF е опфаќа три водечки принципи - заштита на граѓанските права, зачувување на латино лидери и зголемување на граѓанското учество во рамките на латино права заедница.

Веб страна:

http://latinojustice.org/~~V

Контакт