Шпанска-Услуга здравствени професии училишта, Inc

30 Октомври 2011 - нема коментари . Напишано од во здравство .

HSHPS е непрофитна организација основана во 1996 година како одговор на Извршната наредба на Претседателот на 12.900 ", квалитетот на образованието за шпанска Американците." Здружението е основана со поддршка од американскиот Оддел за здравство и општествени служби како дел од нивната "шпанска агенда за акција иницијатива. "HSHPS во моментов претставува 23 медицинските училишта и 3 јавното здравство училишта.

Веб страна:

http://www.hshps.org/~~V

Контакт