Hispanas организирани за политичка еднаквост

30 Октомври 2011 - нема коментари . Напишано од во политичките ресурси .

Надежта е непрофитна, непартиска организација посветена да се обезбеди критички глас да Latinas да ги развијат своите личен раст, просперитет и политичка моќ. Во текот на годините, НАДЕЖ му служеа на заедницата Латина со иновативни програмски која обезбедува развој на лидерство, националната можности за мрежно поврзување, искуствено учење, и еден на еден интеракција со локалните, државните и федералните власти и агенции.

Веб страна:

http://www.latinas.org/site/c.qwL6KiNYLtH/b.2247283/k.BE35/Home.htm

Контакт